Edunvalvontavaltakirjat

Me nykyihmiset olemme siinä onnellisessa asemassa, että elinikämme tulee olemaan korkeampi kuin aiemmilla sukupolvilla. Mutta korkea ikä tuo tullessaan myös ongelmia, joihin on hyvä paneutua etukäteen.

Edunvalvontavaltakirja on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmässä iässä kykenemättömäksi hoitamaan niitä itse. Valtakirjassa voidaan määritellä hyvinkin yksilöidysti asiat, jotka valtuutus kattaa.

Valtakirja on jokaisen hyvä tehdä varhaisessa vaiheessa. Jotta valtakirja on pätevä, se edellyttää, että sen tekijä ymmärtää riittävällä tavalla valtakirjan tekemisen merkityksen ja sisällön. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan, kunnes tulee aika vahvistaa se.

Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu hakee maistraatista valtakirjan vahvistamista. Maistraatti vahvistaa valtakirjan ja valvoo valtuutetun toimintaa.

Tapaamiset
myös iltaisin
sekä
viikonloppuisin

Yhteystiedot

Asiakirjapalvelu Mervi Reini-Kaukinen
Pönöläntie 150
15700 LAHTI

Gsm. 044 973 1498
mervi.reini-kaukinen@asiakirjapalvelu.fi