Perukirjat ja liitteet

Perunkirjoitus tulee tehdä jokaisen vainajan jälkeen. Perunkirjoitus tulee laatia kolmen kuukauden sisällä perinnönjättäjän kuolemasta ja toimittaa veroviranomaiselle kuukauden sisällä perunkirjoituksesta.

Perukirja toimii pesän osakasluettelona, josta ilmenevät kaikki pesän osakkaat ja testamentin saajat, yhteenvetona vainajan omaisuudesta, varoista ja veloista sekä veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määräätään perintövero.

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tietyyn osaan vainajan omaisuudesta, vaan jakaminen edellyttää perinnönjakoa (jakokirja /ositus), joka voidaan laatia myöhempänäkin ajankohtana. Perintöverot tulevat osakkaille maksuun kuitenkin siitä huolimatta, onko pesä jaettu vai ei.

Tapaamiset
myös iltaisin
sekä
viikonloppuisin

Yhteystiedot

Asiakirjapalvelu Mervi Reini-Kaukinen
Pönöläntie 150
15700 LAHTI

Gsm. 044 973 1498
mervi.reini-kaukinen@asiakirjapalvelu.fi